Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

zywa91
7545 83ea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
zywa91
będziesz kiedyś najwspanialszą żoną, wiesz?
— Wariat
Reposted fromspes spes viaarrependimento arrependimento
zywa91
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viairmelin irmelin
zywa91
7545 83ea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
zywa91
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viairmelin irmelin

July 08 2015

zywa91
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaarrependimento arrependimento
2893 db53 500
Reposted fromdominik dominik viaarrependimento arrependimento
zywa91
zywa91
Czasami już tak jest, że nawet jeśli kogoś za bardzo nie znamy, może nam mącić w głowie. Wtedy nie liczy się ilość informacji na temat tej osoby, a to ile motyli w brzuchu po sobie zostawia.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
zywa91
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson
Reposted frommefir mefir viacoconutmousse coconutmousse
zywa91
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin

July 02 2015

zywa91
zywa91
9342 20cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viateteatete teteatete

July 01 2015

zywa91

Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś gorszy.

— Forrest Gump
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viaSchuyler Schuyler
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaSchuyler Schuyler
zywa91
7229 d9ff
Reposted fromdecepcion decepcion viaSchuyler Schuyler
zywa91
przez kilka sekund naprawdę mi się wydaje, że serce przestało mi bić.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaSchuyler Schuyler
zywa91
Byłoby pięknie, gdyby uczucia można było zwyczajnie wyłączyć.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaSchuyler Schuyler
zywa91

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway viaSchuyler Schuyler
zywa91
Łatwiej jest się z czegoś wycofać, niż w coś się zaangażować. Związek wymaga pewnego rodzaju odwagi i wytrzymałości psychicznej, które od dawna były silnymi stronami kobiet, zbyt rzadko zauważanymi i docenianymi.
— Carol Gilligan "Innym głosem"
Reposted frommartjestsuper martjestsuper viaSchuyler Schuyler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl