Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

zywa91
6506 4d0e 500
Reposted fromkix kix viawalkietalkiegirl walkietalkiegirl
zywa91
9426 c98a
Reposted fromnyaako nyaako viaarrependimento arrependimento

June 30 2015

zywa91
3095 83f7
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
zywa91
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
zywa91
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaucieknijmi ucieknijmi
zywa91
6709 6b85
Reposted fromusual usual viaucieknijmi ucieknijmi
zywa91

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viaucieknijmi ucieknijmi
zywa91
6506 4d0e 500
Reposted fromkix kix viaucieknijmi ucieknijmi
zywa91
2695 4459 500
Reposted fromfelicka felicka viairmelin irmelin
zywa91
4498 f3ce
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaarrependimento arrependimento
zywa91
5879 cc88
Reposted fromMoreau Moreau viaucieknijmi ucieknijmi

June 29 2015

zywa91
Nie dzwonisz, nie piszesz, nie rozmawiasz z nim, koniec. Jeśli wiesz, że jest na imprezie albo w barze, nie idziesz tam. Mnie to zajęło jakiś rok. Szczęściarze wychodzą z tego w 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 dni. Myślałam, że zawsze na jego widok będzie mnie skręcało, będę zazdrosna o jego nową dziewczynę, ale nie. Przeszło mi. Jesienią spadły liście, zimą śnieg, (...) Minęło. Czasem kiedy myślę o tym co robiłam, ile dałam, żeby go zdobyć, żeby mnie kochał, myślę o tym i jest mi wstyd.
— I.
zywa91
4117 ff08 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaarrependimento arrependimento
zywa91
9272 9eaf 500
zywa91
Podróże sentymentalne wymagają odwagi. Uświadamiają nam, że po dawnych emocjach nie ma już śladu.
— Virginia Woolf
zywa91
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee viacoconutmousse coconutmousse
zywa91
5659 ad6b 500
Reposted frommixtura mixtura viaarrependimento arrependimento
zywa91
3956 0cbd 500
zywa91
7818 1d5f 500

June 28 2015

zywa91
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl